Zasady Rekrutacji

6 listopada 2021

Rekrutacja w naszej firmie odbywa się nie szablonowo. 

 

Najważniejszą dla Nas zasadą, którą się kierujemy przy doborze osoby do naszego zespołu do "DOPASOWANIE".  
Tylko dopasowane osoby do wykonywanych zadań umożliwią ich realizację w sposób naturalny.  

 

Co przez to rozumiemy?

Każdy z Nas jest inny. Dla każdego jedne zadania są łatwiejsze, a drugie trudniejsze do wykonania.  Wykonując zadania na poziome 75% dopasowania do predyspozycji osoby te nie czują się zdemotywowane. 
Przykładowo, jeśli wykonywanie zadań wiąże się z dużym stresem, to osoby posiadające wysoką odporność na stres nie będą odczuwały negatywnych skutków pracy. Osoby o małej odporności na stres będą chodzić zdenerwowane czy sfrustrowane. Podobnym przykładem są zadania monotonne, powtarzające się np. analiza i uzupełnianie danych w Excelu. Jeśli ktoś naturalnie nie jest przystosowany do wykonywania takich zadań, to czynności te dla niego nie będzie przyjemne.

 

Jakie etapy rekrutacji są u Nas?

 

Etap I - Analiza otrzymanych dokumentów od Kandydatów. 

Po otrzymaniu zgłoszeń wysłanych przez kandydatów, bardzo skrupulatnie analizujemy ich zawartość wraz z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania w ogłoszeniu. 
Brak udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, powodują odrzucenie aplikacji kandydata.

 

Etap II- W zależności od stanowiska i powierzonych zadań prosimy o podanie przykładowych realizacji, w których uczestniczył/ła kandydat/ka.

Po otrzymaniu dokumentów i wykonaniu analizy zapraszamy osoby na spotkanie.

 

Etap III- Spotkanie

Nasze spotkania z kandydatami, nie są typowymi z jakimi się można spotkać. Prowadzona rozmowa dotyczy częściowo uzupełnienia wiedzy w zakresie otrzymanych dokumentów, jednak 80% pytań dotyczy kandydata. Co lubi, czym się interesuje, co sprawia mu przyjemność.
Tak wiec nie ma się czym stresować.

 

Etap IV- Analiza i diagnoza preferencji i predyspozycji Kandydata
 
Kandydaci zakwalifikowany do dalszego etapy proszeni się o wykonanie badania Harrison Assessments. Kandydat otrzymuje na e-maila link do badania. Po udzieleniu odpowiedzi, następuje kontakt z osobą, która z nim omówi wyniki badania. Rozmowa kandydata z trenerem jest prywatna. My otrzymujemy tylko wyniki badania. Spotkanie z Trenerem, może być ciekawym doświadczeniem.

Na podstawie otrzymanym wyników badań, analizujemy czy dana osoba jest dopasowana do zadań jakie chcemy mu powierzyć.

 

Etap V-  Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji

Po przeprowadzonej analizie wyników badań poszczególnych kandydatów, informujemy o wynikach rekrutacji. Z wybraną osoba umawiamy się na spotkanie w celu dopięcia formalności.