Przebudowa DW 784 w miejscowości Dąbrowa Zielona

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Dane techniczne:

  • Klasa drogi G
  • Kategoria ruchu KR 5
  • Długość odcinka drogi 2,08 km