Niski koszt dokumentacji projektowej- oszczędność czy strata dla Inwestora?

13 lutego 2021

Obserwując przez ostatnie lata wartości usług projektowych można stwierdzić, że ich poziom zatrzymał się lub ma tendencję malejącą. Koszty prowadzenia firmy projektowej w przeciągu kilku lat wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent,
a koszt usług projektowych zmalał o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent. Czy w takiej sytuacji Inwestorzy powinni się cieszyć?

Na samym początku inwestycji można stwierdzić, że Inwestor zaoszczędził już kilkadziesiąt tysięcy złotych na starcie za niską wartość dokumentacji projektowej, a czy tak jest faktycznie?

Niska rentowność usług projektowych powoduję, że firmy muszą realizować 2 lub 3 razy więcej zleceń niż posiadane moce przerobowe. Niestety, ale taka sytuacja rynku powoduje, że przy nadmiarze spraw dochodzi do obniżenia jakości usług projektowych. Jakości usług projektowych nie wynika z błędów w projektach, a raczej brak możliwości optymalizacji rozwiązań projektowych bo nie ma na to nikt czasu. Brak analizy występowania potencjalnych zagrożeń na etapie prowadzenia robót budowlanych, doprowadza do obniżenia jakości usługi.

Wystąpienie czynników nie przewidzianych podczas realizacji robót budowlanych powoduje występowanie robot dodatkowych nie objętych kontraktem pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą robót budowlanych.
Występowanie robót dodatkowych na etapie budowy powoduje wzrost kosztów inwestycji od 3% do 10%. 

Załóżmy, że wartość robót budowlanych to 1 mln złotych - Koszt robót dodatkowych 5% - 50 tyś złotych.

Koszt usług projektowych stanowi średnio 1-3% wartość robót  budowlanych, czyli około 20 tyś złotych.

Inwestor na etapie zlecania usług projektowych zaoszczędził 10 tysięcy złotych, a za roboty dodatkowe na etapie realizacji kontraktu zapłacił 50 tys. złotych. Podsumowując Inwestor ponieśli stratę na poziomie 40 tys. złotych.

Przekładając to na obecne realia, jeśli firmy projektowe mogły by realizować kontrakty na poziomie 5-8% wartości robót budowlanych niewątpliwie byłoby to z korzyścią dla Inwestorów. Odpowiedzialność jaka spoczywa na autorach dokumentacji projektowej jest niewspółmierna do wynagrodzenia jakie dzisiaj otrzymują za swoją pracę.

Czy tak to powinno wyglądać?