Oferta

Firma P.U.H DROG-MEN rozpoczęła swoją działalność w 2008r. Zakres działania firmy jest ściśle związany z infrastrukturą komunikacyjną począwszy od dokumentacji projektowej, poprzez prowadzenia nadzorów autorskich i inwestorskich. Skład zespołu projektowego składa się z inżynierów posiadających długoletnie doświadczenie projektowe, wykonawcze.

Szczegółowy zakres działalności firmy został omówiony w poszczególnych działach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy. Powierzone nam zadania wykonujemy z dużym zaangażowaniem, sumiennością i starannością. Dbamy o najmniejsze szczegóły i zadowolenie klienta.

Obecnie zajmujemy się:

  • Projektowaniem infrastruktury lądowej,
  • Projektowaniem w zakresie instalacji i inżynierii środowiska,
  • Inżynieria ruchu i ocena BRD,
  • Nadzorami autorskimi,
  • Nadzorami inwestorskimi,
  • Badaniami terenowymi.