Badania terenowe

Wprowadzona na rynek alternatywna metoda pomiaru zagęszczenia i nośności za pomocą płyt dynamicznych pozwala na znaczne skrócenie czasu badania. Jako niezależne urządzenie pozwala na wykonanie badań w miejscach niemożliwych za pomocą tradycyjnej metody. Firma w 2012r. dokonała zakupu płyty dynamicznej firmy Terratest. Płyta została wyposażona w ciężarek 10kg i 15 kg.

Różne wartości obciążenia pozwalają na wykonie dokładniejszych pomiarów. Zakupiona płyta dynamiczna została przetestowania w terenie oraz dokonano porównania otrzymanych wyników dla badań wykonanych za pomocą badań statycznych (VSS). Dzięki przeprowadzonej własnej kalibracji na różnych podłożach jesteśmy w stanie określić zagęszczenie i nośność badanego materiału. Na podstawie wydruku i otrzymanych wykresów możemy stwierdzić czy grunt( podłoże) jest zagęszczone, lub wymaga jeszcze dogęszczenia.

Jako firma świadczymy usługi w zakresie:

  • pomiarów zagęszczenie i nośności za pomocą płyty dynamicznej,
  • opracowanie raportu z przeprowadzonego badania,
  • konsultacje i doradztwo