Projekty infrastruktury BRD

Firma wykonuje kompleksowo projekty budowlane oraz wykonawcze w zakresie infrastruktury lądowej:

  • Dróg publicznych,
  • Dróg wewnętrznych,
  • Zagospodarowania terenu,
  • Skrzyżowań,
  • Zjazdów publicznych,
  • Zjazdów indywidualnych,
  • Projektowanie nawierzchni metodami mechanistycznymi,
  • Projektowanie wzmocnień istniejących nawierzchni,
  • Projekty przepustów rurowych i skrzynkowych,
  • Projekty murów oporowych.