Projekty infrastruktury lądowejOpracowania BRD Badania terenowe

Projekt infrastruktury lądowej i BRD

Firma wykonuje kompleksowo projekty budowlane oraz wykonawcze w zakresie infrastruktury lądowej:

– Dróg publicznych,

– Dróg wewnętrznych,

– Zagospodarowania terenu,

– Skrzyżowań,

– Zjazdów publicznych,

– Zjazdów indywidualnych,

– Projektowanie nawierzchni metodami mechanistycznymi,

– Projektowanie wzmocnień istniejących nawierzchni,

– Projekty przepustów rurowych i skrzynkowych,

– Projekty murów oporowych,