Projekty infrastruktury lądowejOpracowania BRD Badania terenowe

Projekt inżynierii ruchu

Nieodłączną częścią dokumentacji projektowej jest dziedzina Inżynierii ruchu, która w podstawowym zakresie odpowiada za bezpieczeństwo ruchu na polskich drogach. W ramach prowadzonej działalności wykonujemy:

– Projekty docelowej organizacji ruchu,
– Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
– Pomiaru ruchu wraz z prognozom ruchu,
– Analiza ruchu i bezpieczeństwa przyjętych rozwiązań projektowych,
– Analiza przepustowości wg. instrukcji GDDKiA,
– Programy sygnalizacji świetlnej,
– Analiza przejezdności przyjętych rozwiązań projektowych.