Projekty infrastruktury lądowejOpracowania BRD Badania terenowe

Zrealizowane Inwestycje

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DROG-MEN ma na swoim koncie opracowanie dokumentacji projektowej dla takich inwestycji jak:

ROK 2008

 1. Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Ostatniej na odcinku od ul. Łagiewnickiej (Świętochłowice) do ul. Modrzewskiego (DW 925) w Bytomiu.
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.

ROK 2009

 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano wykonawczego) budowy 5 zatok autobusowych wraz z odwodnieniem zlokalizowanych w ciągu Dw 491
  ul. Częstochowska w miejscowości Miedźno, Kołaczkowice, Izbiska,
  Inwestor: Urząd Gminy Miedźno.
 2. Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Wolności w Chorzowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do wiaduktu nad DTŚ (skrzyżowanie z ul. Bałtycką),
  Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.
 3. Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich i Truchana w Chorzowie (na odcinku od torów PKP do skrzyżowania z ul. Mielęckiego) wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogi
  oraz przebudową urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi),
  Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.
 4. Wykonanie prac projektowo- kosztorysowych przebudowy ul. Wieczorka w Orzechu,
  Inwestor: Urząd Gminy Świerklaniec.
 5. Wykonanie prac projektowo- kosztorysowych przebudowy ul. Dworcowej w Nakle Śląskim,
  Inwestor: Urząd Gminy Świerklaniec.
 6. Budowa drogi oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Wieżowej w Łaziskach Górnych,
  Inwestor: Urząd Miasta Łaziska Górne.
 7. Opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę drogi ul. Polnej w Łaziskach Górnych,
  Inwestor: Urząd Miastka Łaziska Górne.
 8. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Oświęcimskiej i Pl. Żwirki i Wigury w Pyskowicach,
  Inwestor: PRO- CONSULTING / Urząd Miasta Pyskowice.
 9. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy dwóch zatok autobusowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3245- ul. Parkowa w Świerklańcu,
  Inwestor: Urząd Gminy Świerklaniec.
 10. Projekt wykonawczy przebudowy istniejącego placu wraz z zatoczką autobusową przy ul. Michałowicza w Czechowicach- Dziedzicach,
  Inwestor: Urząd Miasta Czechowice- Dziedzice.
 11. Opracowanie projektu wykonawczego prawidłowego odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 od km 4+070 do km 4+250 w miejscowości Stanica,
  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 12. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na przebudowę ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia na odcinku
  długości około 640 mb,
  Inwestor: Urząd Gminy Suszec.
 13. Wykonanie dokumentacji projektowej, w ty uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na przebudowę ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia na odcinku
  długości około 450 mb,
  Inwestor: Urząd Gminy Suszec.
 14. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na przebudowę ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia na
  odcinku długości około 740 mb (od skrzyżowania z odcinkiem bocznym ul. Granicznej w rejonie posesji nr 51),
  Inwestor: Urząd Gminy Suszec.
 15. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w miejscowości Biała powiat Kłobuck od km 28+292 do km 29+152,
  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

ROK 2010

 1. Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 793 z drogą powiatową Nr 4736 i budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej
  Nr 793 w miejscowości Żelisławice,
  Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Siewierz.
 2. Przebudowa ul. Leśnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy ZSP nr 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  Inwestor: Urząd Miasta w Myszkowie.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej pt. Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie,
  Inwestor: Urząd Miasta w Myszkowie.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Usprawnienie komunikacji miejskiej dla Bierunia Starego”
  Inwestor: Urząd Miasta Bieruń.