Zrealizowane inwestycje

W czasie działania firmy DROG-MEN zostały zrealizowane projekty w zakresie:

  • Dróg Gminnych,
  • Dróg Powiatowych,
  • Dróg Wojewódzkich,
  • Dróg Krajowych

W ramach prowadzonej działalności firma wykonywała inwestycje począwszy od projektów związanych z remontami dróg, poprzez przebudowę i rozbudowę. Obecnie rynek kształtuje nowy system udzielania zamówień w formie Projektuj i buduj. Firma na swoim koncie posiada doświadczenie przy realizacji w/w inwestycji.

Przez okres prowadzenia działalności zdobyliśmy wiedzę w zakresie przygotowania dokumentacji:

  • Projektów Budowlanych,
  • Projektów Wykonawczych,
  • Kart Informacyjnych,
  • Raportów oddziaływania na środowisko,
  • Operatów wodno-prawnych,
  • Programów Funkcjonalno- Użytkowych.