Poniżej prezentujemy obecnie realizowane projekty w naszej firmie:

 

  • Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Okradzionkowską w Sławkowie,
  • Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Wodzisław — Rybnik,
  • Koncepcja Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malowany Dworek, Francuska i Wędrowców w Bielsku-Białej,
  • Rozbudowa ul. Krzemiennej w Częstochowie na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Modrej,
  • Przebudowa ul. Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach,
  • Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku.