Czy zjazd musi prowadzić do stresu?

Przez ostatnie lata wielokrotnie spotkaliśmy się z problemami Inwestorów, którzy nie mogli dojechać do swoich posesji.

Osoby niedziałające w branży często są przerażone. Ilość dokumentów do przygotowania jest duża i wymaga wiedzy i determinacji. To wszystko, aby móc wybudować zjazd. Dla osób, które nie zajmują się na co dzień budownictwem, uzyskanie decyzji administracyjnych jest nie do przejścia. Pomimo jednolitych przepisów obowiązujących w Polsce, nie jest to prosta sprawa.

Wymaga zapoznania się z Ustawą o drogach publicznych, rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawą Prawo Budowlane. Zgłębienie wszystkich przepisów jest czasochłonne i długotrwałe.

Dziś dla wielu z nas najcenniejszą rzeczą jest czas. Większości go po prostu brakuje.

Jako firma działająca w branży od 2008 roku, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom. Dzięki powierzeniu nam zadania zaoszczędzony zostanie czas i niepotrzebny stres z tym związany.

Każdy, kto planuje rozpocząć inwestycję, powinien przeanalizować możliwość zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych. Już na wstępnym etapie powinno się podejść to tematu w sposób szczegółowy. Analiza pozwoli wyeliminować niepotrzebny stres i nerwy. Są sytuacje, że do zakupionych nieruchomości nie można uzyskać zgody na zjazd. Klienci obsługiwani przez nas spotkali się z odmową wydania zgody Zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.

I co wtedy?

W wielu przypadkach udało nam się pomóc i uzyskać wszystkie pozwolenia potrzebne na budowę zjazdu. To wymagało od nas głębokiej analizy i nieszablonowego podejścia do problemu. Dzięki doświadczeniu, jakie posiada nasz zespół, byliśmy w stanie pomóc Inwestorom. W kilku przypadkach nam się nie udało.

99% przypadków, z jakimi mieliśmy do czynienia spowodowane były brakiem wstępnej analizy na etapie zakupu nieruchomości. Nikt nie analizował możliwości komunikacyjnych. Często też koszt budowy zjazdu wiązał się z częściową przebudową drogi, narażając tym samym Klientów na nieprzewidziane wydatki. Wartość przebudowy drogi jest niewspółmierna do kosztów budowy zjazdu.

Stąd też postanowiliśmy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby każdy mógł podjąć świadomą decyzję.

Na co należy zwrócić przy zakupie nieruchomości i o co zapytać sprzedającego:

 • Czy działka lub nieruchomość posiada Decyzję na lokalizację zjazdu?
 • Czy działka zlokalizowana jest przy drodze publicznej (z wyróżnieniem na drogę krajową, drogę wojewódzką, powiatową czy gminną)?
 • Czy na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
 • Przy jakie drodze jest zlokalizowana działka (droga krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna)?
 • Czy dojazd do działki, wymaga zmiany istniejącego systemu odwodnienia np. rowy przydrożne?

Na podstawie zebranych informacji, możemy wstępnie określić ryzyka związane z budową zjazdu dla danej nieruchomości.

Każdy, kto myśli o budowie zjazdu musi dysponować następującymi dokumentami:

 • Tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa darowizny, umowa przedwstępna),
 • Mapę zasadniczą pozyskaną z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • Decyzję na lokalizację zjazdu,
 • Mapę do celów projektowych (jeśli będzie wymagana),
 • W przypadku zarurowania rowu operat wodno-prawny wraz z decyzją,
 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu wraz z zatwierdzeniem,
 • Projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem (nie zawsze jest wymagany),
 • Decyzja na zajęcie pasa drogowego.

Jeśli nie masz czasu i chcesz przejść tę drogę bezstresowo, zapraszamy do kontaktu.