Projekt budowy chodnika wzdłuż DK 42

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Lokalizacja: Odcinek DK42 pomiędzy miejscowościami Kleśniska- Parzymiechy

W ramach przedmiotowego zadania został zaprojektowanych chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 42 na odcinku 3,0 km. Inwestycja swoim zakresem obejmowała zaprojektowanie zatok autobusowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Dla odwodnienia odcinka drogi krajowej została zaprojektowana kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. 

Dla całego zadania została uzyskana decyzja ZRID, która została wydana przez Wojewodę Śląskiego. 

Parametry techniczne:

Długość chodnika: 3,0 km,

Elementy projektu:

 •  budowa chodnika, 
 • zatoki autobusowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • zjazdy publiczne,
 • przebudowa istniejących skrzyżowań,
 • przebudowa istniejących przepustów,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanału technologicznego,
 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowa sieci wodociągowej.