Przebudowa DW 784 w miejscowości Dąbrowa Zielona

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Lokalizacja inwestycji: Dąbrowa Zielona powiat częstochowski.

Opis inwestycji:

W ramach prac projektowych został zaprojektowany odcinek drogi wojewódzkiej klasy G. W ramach prac wykonano zmianę geometrii istniejącej drogi, skrzyżowań oraz zostały wprowadzone elementy poprawiające warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dane techniczne:

  • Klasa drogi G
  • Kategoria ruchu KR 5
  • Długość odcinka drogi 2,08 km