Nasze realizacje

Przebudowa DW 784 w miejscowości Dąbrowa Zielona

Przebudowa drogi wojewódzkiej 784 w miejscowości Dąbrowa Zielona. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach przedmiotowej inwestycji została zaprojektowana przebudowa odcinka o łącznej długości 2,08 km. Konstrukcja drogi została zaprojektowana na ruch KR 5 o parametrach drogi klasy G. Dokumentacja zdjęciowa z realizacji inwestycji na podstawie projektu opracowanego przez naszą firmę znajduje się w linku.

Projekt budowy chodnika wzdłuż DK 42

Projekt budowy chodnika został zaprojektowany wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowościach Kleśniska - Parzymiechy w woj. śląskim. W ramach projektu został zaprojektowany chodnik o długości ponad 3,0 km wraz z zatokami autobusowymi. Całe zadanie było realizowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.